תכנון והנדסה

אנו מציעים מגוון רחב של פתרונות תכנון – סקר היתכנות, תכנון קונספטואלי ותכנון מפורט. התכנון מבוצע על פי תקנים עדכניים, בטכנולוגיה מתקדמת.

הפרויקטים מבוצעים בסביבת BIM ומספקים יתרונות ללקוחות באמצעות:


התאמה למגבלות תפעוליות / ייצור / תקציב

חבילות תכנון מפורטות העונות על דרישות הלקוח

תשריטים של הפרויקט ב-3D בהתאם להתקדמות העבודה

איכות משופרת באינטגרציה מושלמת ומניעת התנגשויות בין מערכות

חיסכון בזמן וכסף, תוך התחייבות להשלמת הפרויקט בתקציב ובזמן