הבטחת איכות וולידציה

פרופארמה מיישמת את תקני ה- GMP לתוך כל היבטי התכנון ומוודאת בקפידה כי בקרות האיכות מתוכננות לאורך כל הדרך תוך דגש והתחשבות בדרישות ומגבלות מערך היצור.

• ייעוץ להקמת מערכת בקרת איכות מפעלית

• אימות ותיקוף שרשרת האספקה

• היערכות והדרכה לקבלת GMP, GLP, GDP, GAP